met andere woorden

titel
colofoon

dagen liggen hier en daar verloren
verrezen muur
onverwacht
ik was een sinasappel
machtige woorden vallen dieper
witte spijlen
starend naar de schoen
die man met die baard
gestorven gezichten
beleg

een simpel vuilnisvat
rode stoplichten
nu zijn ze hier
de deuren sluiten zich
geknakte lichamen
tourbillon avec quadrillage
jouw ogen
waarom zijn wij kinderen
fasen