Colofoon

Auteursrecht © 1980 Hugo J.K. de Vries. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gebruikt of opnieuw geproduceerd op welke manier dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve voor korte aanhalingen in artikelen en recensies.

Uitgegeven door Hugo J.K. de Vries,
Curaçao, Nederlands Antillen,
April 2001.
Eerste uitgave gepubliceerd in 1980.

Copyright © 1980 by Hugo J.K. de Vries. All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission of the publisher, except for brief quotations in articles and reviews.

Published by Hugo J.K. de Vries,
Curaçao, Netherlands Antilles,
April 2001.
First edition published 1980.