Front garden
Front garden
© 1997 Hugo J.K. de Vries