Colofoon

A Course in Miracles
Veel van de Verhalen zijn ge´nspireerd door en gebaseerd op de sprituele gids A Course in Miracles, uitgegeven door de Foundation for Inner Peace te Mill Valley, California, U.S.A.Auteursrecht © 1997-2001 Hugo J.K. de Vries. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit dit boek mag worden gebruikt of gereproduceerd op enige wijze, welke dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve voor korte aanhalingen in artikelen en recensies.

Uitgegeven door Hugo J.K. de Vries,
Curaçao, Nederlandse Antillen,
april 2001

Copyright © 1997-2001 by Hugo J.K. de Vries. All rights reserved.
No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission of the publisher, except for brief quotations in articles and reviews.

Published by Hugo J.K. de Vries,
Curaçao, Netherlands Antilles,
April 2001.