het leven blaast


het leven blaast
als een fluitketel

totdat het water
verdampt is