onverwacht


onverwacht
een boom
die
zijn leven
begint
in een grauwe stad
maar
wat zijn wij
zonder
bomen?

de planters
zijn verantwoordelijk
vooral in het begin
maar zijn zij niet
de gelukkigste mensen
in een grauwe stad?