Valkenburg 1957?
Valkenburg 1957?
Guus, Maarten, Hugo
© 1957? J.K. de Vries