Jan Karel de Vries

Het Geslacht Karel

Over de voorouders en nakomelingen van Jan Karel (1848-1932)

Titel
Colofoon

Inleiding
De eerste generatie
De tweede generatie
De derde generatie
De vierde generatie
De vijfde generatie