Colofoon

Het Geslacht Karel; Over de voorouders en nakomelingen van Jan Karel (1848-1932) werd door mijn vader Jan Karel de Vries (1914-1985), in 1983 geschreven. In de originele tekst heb ik enige wijzingen van redactionele aard aangebracht. Deze betreffen voornamelijk het invoegen van paragraaf titels en het opnemen van voetnoten. Voorts werd de tekst op enkele plaatsen in overeenstemming gebracht met later gemaakte notities.

Van zijn hand verschenen tevens genealogieën van de familie de Vries en de familie Joha.

Curaçao, mei 1997.
Hugo J.K. de Vries.


Auteursrecht © 1983 J.K. de Vries. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze publicatie mag worden gebruikt of gereproduceerd op enige wijze, welke dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve voor korte aanhalingen in artikelen en recensies.

Uitgegeven door Hugo J.K. de Vries,
Curaçao, Nederlandse Antillen,
juli 2001.

Copyright © 1983 by J.K. de Vries. All rights reserved.
No part of this publication may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission of the publisher, except for brief quotations in articles and reviews.

Published by Hugo J.K. de Vries,
Curaçao, Netherlands Antilles,
July 2001.