De Vijfde Generatie

De kinderen van Jan Karel en Geertruida Lambertina Janssen worden in Oosterbeek geboren:

 1. Geertruida Lambertina, geb. 10.6.1876, ov. Oosterbeek 19.6.1893, ongehuwd.
 2. Derkje, geb. 3.3.1877, ov. Grand Rapids (U.S.A.) 1.12.1952, tr. Oosterbeek 28.5.1903 Cornelis Buddingh', geb. Renkum 16.12.1874, ov. Grand Rapids, jan. 1953, zn. van Gerrit Jan Buddingh' en Maria Johanna Sanders (geen familie van Derkje Sanders). Emigreren met 2 kinderen in 1905 naar de Verenigde Staten, waar de familie een seldery farm begint. Hieruit acht kinderen.
 3. Anna Elisabeth, geb. 2.6.1878, ov. Zetten 16.5.1958, tr. Gerrit Jacobus van Laar, geb. Zetten 1.1.1880, ov. Arnhem (na auto-ongeluk bij Elst) 17.11.1939, instructeur landbouwmachines, later bevrachter en landbouwer in Zetten, zn. van Gerrit van Laar en Catharina Jacoba van Kleef. Hieruit twee kinderen.
 4. Roelof, geb. 2.10.1880, ov. ald. 25.12.1960, tr. Oosterbeek 5.8.1915 Akke Dijkstra, geb. Dedemsvaart 1.5.1877, ov. Oosterbeek 12.11.1960. Hij leed in zijn jeugd aan toevallen, werd later meubelmaker, zelfstandig. Geen kinderen.
 5. Martina, geb. 7.2.1883, ov. Heelsum 20.12.1957, tr. Oosterbeek Frederik Wilhelm Tieman, geb. Ruurlo 24.4.1879, ov. Heelsum 12.2.1967, politie-agent, later zelfstandige, zn. van Carel August Tieman en Maria Hauchstein. Hieruit één dochter.
 6. Hendrika Wilhelmina, geb. 10.9.1884, ov. Arnhem 15.9.1959 (ziekenhuis), tr. Oosterbeek 26.2.1914 Jan Anton de Vries, geb. Haarlem 7.3.1888, ov. Oosterbeek 23.4.1948. Hieruit vier kinderen[1].
 7. Jan, geb. 23.8.1887, ov. Arnhem 2.4.1910, bij hoog-water verdronken in de Rijn, ongehuwd.
 8. Wilhelmina Frederika, geb. 15.9.1889, ov. Wageningen 26.7.1972, tr. Wageningen Jan Carel Bloemers, geb. Gorssel 27.3.1894, ov. Wageningen 29.2.1984, waterleidingmachinist gemeente Wageningen, zn. van Willem Bloemers en Maria Gerritje Wilhelmina Tieman (dr. van Frederik Wilhelm Tieman, zie 5.). Hieruit twee dochters.
 9. Derk, geb. 3.9.1891, ov. Rotterdam 7.6.1968, tr. Wilhelmina Klazina Dubel, geb. Alblasserdam 15.9.1889, ov. Rotterdam 17.4.1964, dr. van Jacob Dubel en Hendrika Wilhelmina Verloop. Hieruit één zoon.

Enkele wetenswaardigheden aangaande deze families volgen hier onder.

2. Derkje

De familie Buddingh' emigreert met twee kinderen naar Grand Rapids, Michigan. Derkje heeft in haar leven veel kerkelijk werk verricht in de gemeente waar zij terecht kwamen.

De Buddingh's kwamen uit Barneveld. Moeder Sanders kwam uit Wageningen[2].

De oudste zoon, Jan Buddingh', is uiteindelijk professor microbiologie geworden in New Orleans. Hij, geb. Oosterbeek 7.8.1904, ov. New Orleans 3.11.1976, tr. Alice Mitchel.

3. Anna Elisabeth

De familie Van Laar kwam uit Noord-Holland, waar zij molenbouwers waren. Via Utrecht komt de familie in Zetten terecht.

De zoon Gerrit is jong overleden. Geertruida Lambertina, gehuwd met Hofman, die een schildersbedrijf had, is in 1944 overleden in Nijmegen.

Anna Elisabeth herbouwt de in de oorlog verwoeste boerderij, annex winkel.

Alle kleinkinderen wonen in Canada en de Verenigde Staten.

5. Martina

Het echtpaar heeft een dochter, die trouwt met Jan Willem Smit, chef elektrotechnische dienst Papierfabriek Van Gelder te Renkum.

Jan Willem Smit, geb. Wageningen 16.11.1904, ov. Elburg 17.12.1982, tr. Heelsum 20.10.1935, Maria Lambertina Tieman, geb, Oosterbeek, ov. Heelsum. Hieruit vier kinderen.

8. Wilhelmina Frederika

Wilhelmina Frederika gaat na het overlijden van haar moeder naar haar oom Willem in Den Haag, zodat "tante Antje" een goedkope dienstbode krijgt.

Jan C. Bloemers is tijdens opkomst militaire dienst gelegerd in Den Haag. Hij brengt aan de familie W. Janssen de groeten over van de familie F.W. Tieman en leert zo Wilhelmina Frederika kennen, met wie hij is getrouwd.

9. Derk

Derk wordt gewoonlijk Dirk genoemd. Hij gaat als matroos naar de zeevaart. Later komt hij als gemeente-ambtenaar in de belastingdienst te Rotterdam. Heeft één zoon, Jan Dirk Karel, geb. Rotterdam 25.8.1917, ov. ald. 12.11.1970, tr. Rotterdam 12.12. 1945 Hendrika Maartje Vest, geb. Rotterdam 31.1.1915, dr. van Anthoni Vest en Maartje Heyboer.

Jan Dirk is administratief in het bedrijfsleven werkzaam geweest. Kinderen:

 1. Jan Karel tr. Maria Rebekka Bravenboer. Hieruit twee kinderen:
  1. Lennard Jan.
  2. Mariska Donna.
 2. Anthoni Karel tr. Martina Jacoba van der Aa.

Noten
[1]  Zie verder Jan Karel de Vries: De Geschiedenis van de Famile De Vries, Curaçao 1995.
[2]  Vermoedelijk was T. Sanders te Oosterbeek, eigenaar van de waterleiding, familie.