De Tweede Generatie

3. Hendrick Kaal

Hendrick Kaal, ged. Renkum 23.3.1760, ov. ald. 26.8.1838, arbeider, zn. van Reinder Kaal en Geertruid Vermeulen, tr. Renkum 25.2.1787 Katrina Schefman, ged. Maastricht, ov. Doorwerth 2.11. 1821, dr. van Antoni Schefman. Bij het huwelijk was de volgende verklaring opgetekend: De bruid belooft haar aanstaande man niet te zullen hinderen in 't beleven van den gereformeerden godsdienst, nog ook in 't opvoeden van kinderen die uit dit huwelijk ontstaan mogten in de gereformeerde religie.

Een Hendrik Carel bewoonde de Kwadenoordse molen als knecht van Nuy Pannekoek van 1803 tot 1817.

In Maastricht[1] wordt de doop van een Anna Catharina Schefman vermeld, ged. 29.10.1747 Par. St. Jacob, dr. van Antoni en Maria Pollaert. Andere doopgegevens zijn niet in Maastricht gevonden. De naam Schefman komt thans nog in Maastricht voor.

Er bestaat ook een gegeven dat Catharina Schefman in Coevorden zou zijn geboren en dat zou er op kunnen wijzen, dat haar vader wellicht in militaire dienst is geweest.

Indien het Maastrichtse gegeven juist zou zijn, zou Catharina 10 jaar ouder zijn geweest dan uit haar overlijdensgegeven kan worden berekend. Deze oudere leeftijd is onwaarschijnlijk te achten gelet op de geboorte van haar kinderen.

Als Catharina in 1821 overlijdt onder opgave van haar leeftijd van 61 jaar, geven haar echtgenoot en zoon Antoni de gebeurtenis aan, waarbij zij meedelen dat de naam van de moeder van de overledene niet kennen. Verder vermelden comparanten niet te kunnen schrijven.

Kinderen van het echtpaar Kaal-Schefman zijn in Renkum geboren en gedoopt:

 1. (naamloos), geb./ov. 7.5.1787.
 2. Roelof Roekelsen, geb./ged 7./11.5.1788.
 3. Antoni, geb./ged. 5./12.9.1790.
 4. Reinder, geb./ged. 13./14.4.1793.
 5. Geertruij, geb./ged. 17./20.3.1796, ov. Doorwerth 23.11. 1850, tr. Oosterbeek 5.8.1815 Dirk Nijland, papiermakersknecht, zn. van Gradus Nijland en Jacomina van der Heiden.

8. Geerligh Kaal

Geerli(n)gh Kaal, ged. Renkum 18.6.1769, zn. van Reinder Kaal en Geertruid Vermeulen, tr. (1) Arnhem ?.11.1790 Aaltje Wa(a)nders (sedert kort aldaar wonend), ged. Velp 15.10.1769, ov. Arnhem 19.3.1807, dr. van Jan Wanders en Anneke van Raay, huwelijk ald. niet gevonden. Kinderen uit dit huwelijk, in Velp geboren en gedoopt:

 1. Janna, geb./ged. 15./18.12.1791.
 2. Rijnder, geb./ged. 14./19.5.1793.
 3. Anna, geb./ged. 28./30.11.1795.
 4. Jan, geb./ged. 8./15.3.1797, ov. ald. 10.7.1798.
 5. Geertruy, geb./ged. 24.10./21.11.1801.
 6. Jan, geb./ged. 29.12./1.1.1804 (jaartal onzeker).

Na de dood van Aaltje hertrouwt Geerligh (2) Arnhem 31.12. 1808 met Sibilla Peters uit Renkum (doop aldaar niet gevonden).

9. Jan Kaal

Jan Kaal, geb. Renkum 10.3.1772, ov. Doorwerth 22.9.1848, zn. van Reinder Kaal en Geertruid Vermeulen, tr. Renkum 18.11. 1792 Elisabeth (Betje) Jansen, geb. 17.8.1772, ov. Doorwerth 25.3.1826, dr. van Hendrik Jansen en Cornelia van Hall.

Jan Kaal gaat met zijn vrouw Betje in Renkum wonen, maar verhuist tussen 1800 en 1802 naar Heelsum. Een deel van Heelsum behoort onder het richtersambt, de rest onder Doorwerth en waarschijnlijk heeft de familie in Doorwerth gewoond.

Na het overlijden van Betje heeft Jan Kaal een tijd elders verbleven. Uit het lidmatenregister van Renkum-Heelsum, waar hij op 22.12.1794 is ingeschreven, wordt hij op 13.5.1828 naar Oosterbeek uitgeschreven. Blijkens een aantekening bij het overlijden van zijn zoon Reinder woont Jan in 1838 in Arnhem als arbeider, maar komt op 28.3.1839 in Oosterbeek als lidmaat terug. Hij overlijdt in Doorwerth.

Hoewel geen beroep bekend is, kan worden aangenomen dat Jan Kaal gedurende het grootste deel van zijn leven het vak van papiermakersknecht heeft uitgeoefend.

Uit het huwelijk van Jan Kaal en Betje Jansen zijn de volgende kinderen geboren:

 1. Hendricka, geb./ged. Renkum 14./17.3.1793, ov. Heelsum 27.1.1826, tr. Johannes Visser.
 2. Geertruy, geb./ged. Renkum 14./19.7.1795, ov. Doorwerth 18.3.1875, tr. Renkum 12.9.1818 Sebus Evers.
 3. Cornelis, geb./ged. Renkum 23./24.9.1797.
 4. Reinder, geb./ged. Renkum 5./13.7.1800, ov. Doorwerth 31.5. 1862.
 5. Gerretje, geb./ged. Heelsum 14.10.1802.
 6. Teunis, geb./ged. Heelsum 23.11.1804, ov. Oosterbeek 28.6. 1874.
 7. Roelof, geb./ged. Heelsum 9./18.1.1807, ov. Oosterbeek 28.6. 1856.
 8. Hendrik, geb./ged. Heelsum 9./26.11.1809.

Voordat wij de familiegeschiedenis van het geslacht Kaal vervolgen, gaan we eerst in op de familie Janssen, ouders van Betje.

Familie Janssen

Hendrik Jansen uit Renkum is tweemaal getrouwd geweest, nl. (1) (plaats en datum onbekend) Evertjen Janssen, (2) Renkum 25.11.1766 Kornelia van Hall. Uit het eerste huwelijk sproten vier kinderen, alle gedoopt in Renkum:

 1. Willemijn, ged. 6.5.1753.
 2. Johannes, ged. 1.6.1755.
 3. Johannes, ged. 27.3.1758.
 4. Willemijn, 12.10.1760.
  Kinderen uit het tweede huwelijk, gedoopt in Renkum, zijn:
 1. Evertjen, ged. 17.7.1768, ov. Renkum 24.6.1785 (impost f. 1.10.- ).
 2. Betjen, geb. 17.8.1772, ged. 23.8.1772, doopgetuige Maertjen Beruwen, tr. Jan Kaal.

Noten
[1]  G.A. Maastricht.