Jan Karel de Vries

De familiegeschiedenis van de voorouders en de nazaten van Ds. Antonius Joha (1715-1784)

Titel
Colofoon

DEEL 1: DE EUPENSE JOHA'S
1. Inleiding
2. De Eupense Joha's in de 16e en 17e eeuw
3. De Eupense Joha's in de 18 eeuw
4. Literatuur

DEEL 2: DE FRIESE JOHA'S
1. Inleiding
2. Ds. Antonius Joha
3. De tweede generatie Friese Joha's
4. De latere generaties van de Friese Joha's

DEEL 3: DE NOORDHOLLANDSE TAK
1. De eerste generatie
2. De tweede generatie van de Noordhollandse tak

DEEL 4: DE UTRECHT-ZUIDHOLLANDSE TAK
1. De eerste generatie
2. De tweede generatie van de Utrecht-Zuidhollandse tak
3. De derde generatie van de Utrecht-Zuidhollandse tak