DEEL 4: DE UTRECHT-ZUIDHOLLANDSE TAK

3. De derde generatie van de Utrecht-Zuidhollandse tak

De beschrijving van deze generatie behandelt in het bijzonder de kinderen van Antonius Joha en Maria van de Geer.

Ter inleiding diene dat de jongste, ongetrouwde broer van Maria, Willem van de Geer, zeer veel geld heeft vermaakt aan deze kinderen. "De oude oom Willem" was zijn hele leven in Maarssen blijven wonen. Geboren op de "Meerhofstede" was hij met zijn ouders per april 1873 gaan wonen op de Diependaelsedijk 105. Zijn broer Maurits Gerard zette het boerenbedrijf voort, tot hij 13.5.1896 zich in De Bilt vestigde. Dirk van de Geer overleed te Maarssen 16.7.1874, Geertje leefde nog samen met haar zoon tot 9.1.1893. Willem zelf overleed eerst 30.12.1932.

1.2 Geertruida (Geertje) Joha

Geertruida Joha, geb. Hazerswoude 29.8.1870, ov. Rotterdam 27.9.1945, trouwt Alphen a/d Rijn 3.11.1892 Jan Dirk Erkelens, geb. ald. 14.11.1870, ov. Rotterdam 17.2.1952, landbouwer, later werkzaam in Rotterdam bij de Holland-Amerika-Lijn, zn. van Barend Erkelens[1] en Renske ter Cock. Uit dit huwelijk 8 kinderen. Vermeldenswaard is, dat de jongste zonen van Geertje ca. 1933 een broodfabriek begonnen te Rotterdam door middel van "het geld van Oom Willem". De zaak heette "Bakkerij de Geer".

1.3 Magdalena Margarthea Joha

Magdalena Margaretha Joha, geb. Hazerswoude 1.10.1872, ov. Leiden 4.7.1941, trouwt Alphen a/d Rijn 11.6.1896 Jan Bulk, geb. Boskoop 8.10.1866, ov. ald. 16.11.1939, boomkweker te Boskoop, zn. van Arie Bulk[2] en Neeltje Catharina Spruijt uit Boskoop.

Uit dit huwelijk twee kinderen.

1.4 Dirk Teitsma Joha

Dirk Teitsma Joha, geb. Alphen a/d Rijn 30.5.1875, ov. Nieuwveen 27.7.1954, landbouwer aldaar, trouwt Nieuwveen 1.3.1906 Catharina Wilhelmina van Leeuwen, geb. 18.12.1874, ov. ald. 11.12.1957.

Uit dit huwelijk drie kinderen:

 1. Karel Willem, geb. Nieuwveen 24.9.1913, ov. ald. 9.3.1915.
 2. Karel Willem
 3. Dirk.
Hieruit nageslacht.

1.5 Jouke Teitsma Joha

Jouke Teitsma Joha, geb. Alphen a/d Rijn 20.1.1878, ov. ald. 21.8.1950, banketbakker te Oudshoorn, trouwt Oudshoorn 29.5. 1908 Hendrina Elisabeth van der Linden, geb. 's-Hertogenbosch 16.11.1885, ov. Leiden (ziekenhuis) 9.10.1939, dr. van Adrianus van der Linden en Johanna van der Maaden. Deze familie stamt uit Alphen a/d Rijn, maar woonde in Den Bosch, waar Adrianus stationchef was.

Uit dit huwelijk zes kinderen:

 1. Antonius Adriaan Hendrik Teitsma, geb. Oudshoorn 8.3. 1909, tr. ?, kinderen[3]:
 2. Johanna Maria.
 3. Maria Magdalena Margaretha.
 4. Inie Elisabeth.
 5. Willy Geertruida.
 6. Jouke Teitsma.

1.6 Sophia Carolina Hendrika Joha

Sophia Carolina Hendrika Joha, geb. Alphen a/d Rijn 13.4.1880, ov. Utrecht 23.4.1939, tr. Alphen a/d Rijn 9.8.1906 Willem van Bergen, geb. Boskoop 16.6.1882, ov. Waddinxveen 27.7.1968, kruidenier, zn. van Jan van Bergen en Geertje van 't Wout. Het gezin vestigt zich te Boskoop. Willem van Bergen hertrouwt met Everdina de Boer, geb. Waddinxveen 12.3.1892, wijkverpleegster aldaar. Hij verhuist naar Waddinxveen en is daar overleden. Uit het eerste huwelijk sproten elf kinderen.

1.7 Berendina Margaretha Joha

Berendina Margaretha Joha, geb. Alphen a/d Rijn 21.9.1883, ov. Hilversum 14.3.1962, tr. Alphen a/d Rijn 18.7.1907 Adriaan van Bergen, geb. Boskoop 21.1.1885, ov. Bussum, zn. van Jan van Bergen en Gerritje van 't Wout, broer van de hiervoor genoemde Willem.

Deze familie krijgt acht kinderen van wie er vier jong overlijden. Het eerste kind wordt te Alphen a/d Rijn geboren:

 1. Gerritje.

Op 18.5.1908 vertrek het gezin naar Boskoop.

1.8 Jacobus Teitsma Joha

Jacobus Teitsma Joha, geb. Alphen a/d Rijn 2.2.1885, ov. ald. 29.10.1956, landbouwer, tr. (1) Alphen a/d Rijn 13.8.1908 Cornelia Magdalena Bol, geb. Pijnakker 7.5.1887, ov. Alphen a/d Rijn 12.8.1912, dr. van Jouke Bol, kruidenier, en Cornelia Sophia Noordam. Het enig kind Maria, geb. Alphen a/d Rijn 20.1.1909, overlijdt ook ald. 25.7.1909. Jacoubus hertouwt (2) Alphen a/d Rijn 16.3.1916 Dirkje van der Vis, geb. ald. 28.11.1892, ov. ald. 17.11. 1922, dr. van Dirk Cornelis van der Vis en Elisabeth Zuidam.

Hieruit drie kinderen:

 1. Maria.
 2. Dirk Cornelis.
 3. Antonius.

Noten
[1]  Er is een genealogie Erkelens.
[2]  Deze familie beschikt over een genealogie.
[3]  Gegevens afkomstig van Rob Joha te Hillegom (augustus 2001).