Jan Anton de Vries

1888-1948

Jan Anton de Vries, geb. Haarlem 7.3.1888, ov. Oosterbeek 23.4.1948, wordt op 28.3.1888 in het gezin Van Bruggen opgenomen, wonend aan de Jacob van Campenstraat 82. Het gezin bestond uit Jacobus van Bruggen, geboren Barneveld 6.2.1828, ov. Amsterdam 17.11.1891, schilder, N.H., gehuwd met Anna Dolstra, geb. Langezwaag 9.2.1835, ov. Amsterdam. Kinderen:
 1. Anna Johanna, geb. Amsterdam 9.2.1864, tr. Amsterdam 21.4.1896 Antoon Christiaan Coenraad Mumm.
 2. Jacobus Theodorus, geb. Amsterdam 30.4.1865.
 3. Martinus Harmanus, geb. Amsterdam 15.3.1867.
 4. Johanna Elisabeth Christina, geb. Amsterdam 2.11.1876.

Jan Anton blijft bij de familie Van Bruggen tot 21.4.1896, de dag van het trouwen van de oudste dochter. Hij komt dan bij een Wed. van Heel, geb. Van Munnen en een jaar later bij Wed. de Dreux.

Zijn moeder Hendrika acht de situatie minder geschikt en neemt maatregelen door zich met de Vereniging "Ned. Mettray", afd. Amsterdam, in verbinding te stellen, welke organisatie in navolging van huize "Mettray" bij Tours in Frankrijk en van "Das Rauhe Haus" te Hamburg een huis exploiteert voor protestantse jongens op de havezathe Rijsselt, gem. Gorssel, genaamd Nijvenheim. Particulieren kunnen daar pupillen plaatsen tegen de vergoeding van f. 150 per jongen[1].

En zo komt Jan Anton in het Ned. Mettray terecht van 1900 tot 1906. Er zijn twee soorten opleidingen, nl. in de landbouw en voor beroepen zoals schilder, timmerman, als ook voor werk in de Deventerse textielnijverheid.

Jan Anton leert voor schilder als ook voor werkzaamheden in de textiel en komt in 1906 in Hummelo terecht. Na de militaire dienst werkt hij in Oosterbeek bij schilder Baank, in het Benedendorp bij de Oude Kerk. In Oosterbeek trouwt hij 26.2.1914 met Hendrika Wilhelmina Karel, geb. ald. 10.9.1884, ov. Arnhem, wonend te Oosterbeek 15.11.1959, dr. van Jan en Geertruida Lambertina Janssen, beiden uit Oosterbeek, geh. ald. 17.8.1873.

Daar het schildersvak te slecht wordt betaald, verhuist de familie De Vries naar Deventer, waar Jan Anton in de textielnijverheid bij de fa. Ankersmid gaat werken. Ze wonen Veldstraat 16.

Als in juli 1914 Jan Anton in militaire dienst wordt opgeroepen in verband met de mobilisatie, gaat Hendrika naar Oosterbeek terug, omdat de betaling aan familie van gemobiliseerden zeer slecht is geregeld. Pas in 1915 keert Hendrika naar Deventer terug.

Nadat Jan Anton in 1917 gedemobiliseerd wordt, verhuist de familie naar Maastricht, waar Jan Anton in dienst komt bij de gemeentepolitie. Eerst in een woonbarak wonend, krijgen ze in 1919 een woning aan de rand van de stad. Het werk bij de politie past in het geheel niet en daarom wordt Jan Anton in 1925 medisch afgekeurd en krijgt hij een minimaal pensioen na 7 jaar dienst. De familie gaat terug naar Oosterbeek en woont dan hun verdere leven Heuveloordweg 10. Het tijdvak 1925-1948 is financieel erg moeilijk geweest en alleen door van alles aan te pakken, kon de familie het hoofd boven water houden. Kinderen:

 1. Jan Karel.
 2. Geertruida Lambertina, tr. Willem Albertus Terwee.
 3. Hendrik.
 4. Hendrika Wilhelmina, tr. Thomas Polak. Kinderen:
  1. Jolande Annette, tr. Jacobus Gordon Bink
  2. Thomas.

1. Jan Karel

Jan Karel de Vries, geb. Oosterbeek 29.12.1914, tr. Greta Joha[2]. Kinderen:

 1. Gustaaf Bernhard Jan Karel.
 2. Maarten Theodoor Karel.
 3. Hugo Johan Karel.
 4. Drs. Gerard Christiaan Karel.
 5. Ingrid Margretha, tr. Hendrik van Es. Kinderen:
  1. Hendrik Jan Karel.
  2. Margaretha Jacoba Catharina.
  3. Rosanne Ingrid.

Gustaaf Bernhard Jan Karel

Gustaaf Bernhard Jan Karel, tr. Antonia Maria Spaen. Kinderen:

 1. NN.
 2. Jerome Christiaan Jan Karel.

Maarten Theodoor Karel

Maarten Theodoor Karel, tr. Meike van Hoogstraten. Kinderen:

 1. Caroline Farida.
 2. Lonneke Kantinka.

Hugo Johan Karel

Hugo Johan Karel, tr. Lya Pearl de Vries. Kinderen:

 1. Laurelien Ketoula Orgine.
 2. Ravian Juste-jan Karel.

Gerard Christiaan Karel

Gerard Christiaan Karel, tr. Brigitte Maria Gerardus Schmeetz. Kinderen:

 1. Nora Hubertina Gretha.
 2. Roel Christiaan Karel.
 3. Margot Anna Britta.

3. Hendrik

Hendrik de Vries, tr. Adriana van Krieken. Kind:

 1. Robert Jan.

Robert Jan

Robert Jan, tr. Neeltje Vader. Kinderen:

 1. Gerbert Hendrik Adriaan.
 2. Marc Jan.

Noten
[1]  Zie archief hem. Zutphen.
[2]  Zie Jan Karel de Vries: De familiegeschiedenis van de voorouders en de nazaten van Ds. Antonius Joha 1715-1784, Curaçao 1995.