De kinderen van Dirk de Vries

1. Maria Johanna

Tijdens het korte verblijf in Haarlem in het jaar 1877 trouwen Haarlem 31.5.1877 Mattheeuwis van der Kaaij en Maria Johanna de Vries. Matteeuwis, geb. Oyen (N.B.) 15.3.1851, ov. Amsterdam 20.3.1886, inspecteur, was de zoon van Willem Cornelis van der Kaaij, hoofd prot. school in Oyen, evenals zijn vader. Oyen aan de Maas heeft altijd een heel kleine protestantse minderheid geherbergd. De familie Van der Kaaij gaat na hun huwelijk in N. Amstel wonen en verhuist vandaar in ca. 1901 naar Amsterdam.

Na het overlijden van Maria Johanna komen de drie kinderen in het Amsterdamse stadweeshuis terecht, alwaar zij een aantal jaren verblijven.

Kinderen:

 1. Johanna Geertruida, geboren N. Amstel 30.4.1878, ov. Apeldoorn 16.3.1963, tr. Amsterdam 15.9.1904 Jan Veenhuysen, geb. Amsterdam 23.12.1877, ov. Velp 20.11.1954. De familie Veenhuysen woonde achtereenvolgens in Amsterdam, Bussum, Huizen (1939-1950), Oosterbeek (Annastraat 1 en K. van Gelderlaan 12), Arnhem, Velp, en de weduwe nog in Heerewaarden en Apeldoorn. De familie kreeg twee dochters:
  1. Maria Johanna, geb. Amsterdam 2.12.1905. Gaat 2.11. 1929 naar N.O. Indië als echtgenote van Jan van Dellen. Het laatste bericht omtrent haar bestaat uit verhuizing naar Haarlem 5.7.1935, p/a Van Dortstraat 32.
  2. Reina Petronella, geb. Amsterdam 17.11.1909. Het laatste bericht bevat de verhuizing naar Bandung, N.O. Indië op 4.11.1937 uit Bussum.
 2. Arendina, geb. N. Amstel 13.10.1879, ov. Utrecht (ziekenhuis) 15.12.1952, wonend in Zeist, tr. Amsterdam 27.6.1912 Nicolaas Pieter Catenius, geb. Den Haag 14.4.1876, ov. Amsterdam 11.5.1949. Geen kinderen.
 3. Dirk, geb. Amsterdam 7.9.1883, ov. onbekend. Verhuist in 1907 naar Bremen (Duitsland).

2. Gerrit

Van Gerrit, geb. Amsterdam 25.1.1855, ov. onbekend, is ons eigenlijk niets bekend. In 1878 vertrekt hij uit N. Amstel naar Den Haag, maar aldaar niet gevonden.

Uit correspondentie van zijn jongste zus Hendrika uit 1900 valt op te maken, dat hij vr dit jaar reeds zou zijn overleden. Zij noemt namelijk als enig familielid haar zuster Johanna Harmina Catharina, die met Willem Vogelzang is getrouwd en in Dordrecht woont.

3. Johanna Harmina Catharina

In de akten komen verschillende schrijfwijzen van de voornamen van Johanna voor.

Zij trouwt in 1879 vanuit het huis van haar oudste zus, die in N. Amstel woont met Willem Vogelzang.

Willem Vogelzang, geb. Delft 12.10.1851, ov. Den Haag 3.3. 1921, ambtenaar Rijkswaterstaat, zn. van Pieter, meester smid, en Wilhelmina van der Bilt, tr. N. Amstel 31.7.1879 Johanna Harmina Catharina de Vries.

Willem Vogelzang heeft verschillende standplaatsen gehad, zoals Haarlem, Dordrecht en Den Haag. In Dordrecht woonde de familie van 1897 tot 1911 Dubbeldamseweg 70, Kromhout 3 rood en Kon. Wilhelminastraat 5 rood[1]. Tijdens hun verblijf in Dordrecht woonde hun nichtje Johanna Geertruida van der Kaaij van 1897 tot 1901 bij hen in.

Kinderen uit de familie Vogelzang:

 1. Johanna Geertruida, geboren Haarlem 1.7.1880, ov. Beverwijk 20.2.1966, tr. Dordrecht 19.11.1905, ds. Jan Bernard Netelenbosch, geb. Amsterdam 7.3.1879, ov. Winterswijk, wonend Groenlo, 18.6.1934, gereformeerd later hervormd predikant, zn. van Bernardus Netelenbosch en Louise Maria Vermeer uit Amsterdam, geh. Amsterdam 5.7.1877. Bernardus hertrouwt Amsterdam 12.7.1883 Anna Heck, die wij reeds eerder hebben genoemd.
 2. Willem Marie, geb. Den Haag 20.5.1882, ov. ald. 27.12.1882.
 3. Willem, geb. Den Haag 28.3.1884, ov. Apeldoorn 27.10.1957, tr. (1) Den Haag 2.10.1912 Wilhelmina Frederika van der Lee, geb. Den Haag 27.3.1886, ov. al.d 24.1.1942, dr. van Adrianus en Janna Wilhelmina Heshusius. Kinderen:
  1. Johanna Harmina Catharina, geb. Den haag 13.7.1913.
  2. Willem, geb. Den Haag 24.10.1914.
  Tr. (2) Apeldoorn 27.8.1946 Maria Bisschop, geb. Hellendoorn 1.6.1899, dr. van Jan en Geertje Broekman, wed. van Joachim Jacobus Lubbers.
 4. Johannes, geb. Den Haag 5.6.1887, ov. Lochem 16.1.1964, tr. Haarlem 30.11.1911 Wijnanda de Lugt, geb. Amsterdam 20.9.1869, ov. Den Haag 14.12.1952, dr. van Hendrik en Theodora Kuijk, wed. van Frederik Jacobus Lucas.

4. Hendrika

Hendrika, geboren Amsterdam 9.7.1861, ov. ald. 10.12.1924, is ongehuwd gebleven.

Nadat haar moeder in 1877 is overleden, blijft ze de eerste tijd bij haar zuster in N. Amstel, maar vindt een betrekking als kinderjuffrouw, achtereenvolgens in diverse plaatsen, zoals Amsterdam, Rotterdam, Groningen, 's-Graveland en tenslotte in 1887 weer in Amsterdam. Zij is verloofd met een ons onbekende jongeman uit Amsterdam, die in een stoffenwinkel werkzaam was. Zij raakt in verwachting, maar de jongeman weigert haar te trouwen.

Begin 1888 gaat Hendrika naar Haarlem, waar haar zoon Jan Anton 7.3.1888 wordt geboren in een ziekenhuis of kliniek. Het kind wordt opgenomen binnen de familie Van Bruggen op 28.3.1888.

Later wordt Hendrika hoofd linnenkamer van het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam.

Zij heeft lang gewoond in de Bosboom Toussaintstraat 40, waarvan enige jaren bij een mej. Van der Kaaij. Ook Dirk van der Kaaij heeft bij haar gewoond.

In 1917 is zij verhuisd naar de Hofjes, mogelijk wegens vervroegde pensionering als gevolg van ernstige doofheid. Na haar overlijden in 1924 heeft mijn vader geweigerd naar haar begrafenis te gaan, want hij moest zich voor een neef van de overledene uitgeven.

Noten
[1]  Van 1928-1936 woonde de familie Timmer-Van Asperen, oom en tante van Greta de Vries-Joha, op hetzelfde adres.