Dirk de Vries

1828-1895

Dirk de Vries, geb. Amsterdam 9.12.1828, ov. Nieuwveen 27.4.1895, nakomertje uit het huwelijk van Gerrit en Maria van der Spit, broodbakker, tr. Winterswijk 27.9.1850 Johanna Geertruida Meyerink, geb. ald. 20.3.1825, ov. Amsterdam 16.1.1877, dr. van Jan Willem Meyerink, fabrikant, en Johanna Geurdes.

Jan Willem Meyerink, ged. Winterswijk 21.8.1796, ov. ald. 9.11.1870, zn. van Gerrit Jan en Harmina Poppink, tr. Winterswijk 16.9.1819 Johanna Geurdes, ged. Amsterdam Noorderkerk 11.3.1796, ov. Winterswijk 7.12.1863, dr. van Harmen Geurde(n)s en Catharina Wiemels. Er blijkt dus een band te bestaan tussen Amsterdam en Winterswijk via Johanna Geurde(n)s, zodat verondersteld mag worden dat Dirk en Johanna elkaar in Amsterdam hebben leren kennen.

Getuigen bij het huwelijk van Dirk en Johanna waren Gerrit van Heerde, makelaar, halfzwager van Dirk, Jan Coenraad Heck, koopman, halfbroer van Dirk, Gerrit Hermanus Meyerink, koopman, broer van Johanna en Jan Hendrik Meyerink, rijksveearts in Arnhem, eveneens broer van Johanna. De wederzijdse ouders tekenen eveneens mee.

Dirk neemt de bakkerij aan de Anjeliersgracht 44 van zijn vader over. Vanuit Winterswijk komt mee Janna Geertrui Kleinlanghout als inwonende dienstbode.

Kinderen uit dit huwelijk zijn, geboren in Amsterdam:

  1. Maria Johanna, geboren 24.6.1851, ov. Amsterdam 20.5. 1889.
  2. Gerrit, geb. 25.1.1855, ov. vr 1900.
  3. Johanna Harmina Catharina, geb. 4.3.1856, ov. Den Haag 20.2.1928.
  4. Hendrika, geb. 9.7.1861, ov. Amsterdam 10.12.1924.

Met de bakkerij gaat het niet te best en Dirk raakt overigens aan de drank. Dit laatste gegeven komt van mijn vader, die daarentegen geheelonthouder was.

Rond 1864 zij Dirk en Johanna naar de Westerstraat 426 verhuisd en alsdan neemt Johannes Hendrik Wilmink, geboortig uit Hengelo, de bakkerij aan de Anjeliersstraat over.

Na het overlijden van Johanna gaat Dirk met zijn kinderen naar Haarlem, waar hij hoofdagent wordt. Een half jaar later reeds is hij in Amsterdam teruggekeerd en zwerft van het ene adres naar het andere, totdat hij in 1895 in een gesticht te Nieuwveen is overleden.