De kinderen van Gerrit de Vries en Jannetje Koster

Van de elf kinderen uit het huwelijk van Gerrit de Vries en Jannetje Koster kennen we slechts de gegevens van enkelen en zelfs dit materiaal is beperkt.

1. Cornelis

Cornelis, ged. Spaarndam 1.1.1760, ov. ald. 6.1.1799 (pro deo), tr. Spaarndam 11.5.1788 (1e pinksterdag) Bregje Akerboom, ged. Spaarndam 15.2.1761, ov. ald. 18.12.1826, dochter van Cornelis Akerboom en Maartje Willems, die ald. gehuwd waren op 21.11.1755.

Ondanks de uitkeringen uit de erfenis van zijn ouders, gaat het deze familie slecht. Weliswaar koopt Cornelis op 7.5.1789 een huys met erve Oostzijde Kolk uit de boedel van Jan Melchior voor f. 230[1], maar hij verkoopt weer een huis aan de Oostzijde Kolk aan Christiaan Koning voor f. 420 op 4.2.1790[2]. Op 5.12.1793 constateert de vierschaar van Spaarndam dat de boedel van Cornelis en Bregje insolvent is, want hun saldo bedroeg f. 353.13.4, terwijl de schulden meer dan f. 1000 beliepen[3].

Zij kregen vijf kinderen.

3. Jacob

Jacob, ged. 10.10.1762, ov. Santpoort 18.2.1797, aangegeven in de cl. van f. 15,--, tr. Beverwijk 20.4.1788 Willemina Vernooys, ged. Leiden 2.9.1762. Bij zijn trouwen woont Jacob in Santpoort, waarheen Willemina uit Beverwijk verhuist. Jacob heeft zijn vrouw wellicht via familierelaties leren kennen, daar zijn grootmoeder Wijntje Simons Kant uit die plaats afkomstig was.

In Santpoort-Velsen worden vier kinderen geboren, van wie Pieter later in Amsterdam 16.12.1831 trouwt met Hendrica Sophia Wilhelmina Putman, weduwe, ged. ald. Westerkerk 20.12.1795, dr. van Rutgerus en Jannetje Wiekkerna.

Na het overlijden van Jacob de Vries hertrouwt Willemina Vernooys te Velsen 26.8.1798 Jacob van der Meye.

4. Maartje

Maartje, ged. 8.1.1764, ov. Spaarndam 15.5.1790, tr. ald. 23.6.1789 Everhardus te Veltrup uit Leidsendam (doop ald. niet gevonden), ov. Spaarndam 16.8.1809, gaarder en schepen in Spaarndam.

Everhardus hertrouwt Spaarndam 28.7.1798 Meyresje Holm van Aalsmeer. Zij hertrouwt Spaarndam 2.11.1810 Barend Schouten.

5. Dirk

Dirk, ged. 1.9.1765, ov. Amsterdam 27.3.1804, tr. Beverwijk 6.4.1794 Alida Vernooys, ged. ald. 27.5.1770, ov. Amsterdam 3.1.1834. Het geslacht Vernooys stamt uit Vlaanderen en heeft zich metterwoon in Leiden gevestigd.

Pieter Vernooys (ook wel Fernooys) ondertrouwt Leiden 13.4.1759 Alida Verbrugge. Pieter woont in de Vestestraat en was voor de ondertrouw vergezeld van zijn oom Barend Vernooys. Alida, die in de Jan Vossensteeg woonde, was vergezeld van haar moeder Jannetje Tijken. Pieter was van beroep dienaar van de Justicie van de Baillage van Rhijnlandt. Het echtpaar Vernooys-Verbrugge woonde eerst in Leiden en verhuisde tussen 1764 en 1766 naar Beverwijk of De Beverwijk. Zij kregen de navolgende kinderen:

 1. Jan, ged. Leiden 18.10.1759 (Pieterskerk).
 2. Jan, ged. Leiden 5.2.1761 (Hoogl. kerk).
 3. Willemijntje, ged. Leiden 2.9.1762 (Hoogl. kerk), tr. Beverwijk 20.4.1788 Jacob de Vries, broer van Dirk.
 4. Pieter, ged. Leiden 11.11.1764 (Hoogl. kerk).
 5. Alida, ged. Beverwijk 30.11.1766.
 6. Maria, ged. Beverwijk 8.5.1768, tr. 1.11.1801 Willem van Duuren, wonend in Haarlem.
 7. Alida, ged. Beverwijk 27.5.1770, ov. Amsterdam 3.1.1834, tr. Beverwijk Dirk de Vries.
 8. Johannes, gedoopt Beverwijk 21.9.1772, ov. Amsterdam 23.5.1844, timmerman, tr. (1) Beverwijk 3.6.1798 Johanna Catharina Durang, tr. (2) Lambertje van Ravenzway, tr. (3) Anna Geertruida van Stock (ov. voor 1844).
 9. Jannetje, ged. Beverwijk 18.6.1775, tr. ald. 12.11.1797 Wouter Verhagen.

Als Dirk de Vries in Beverwijk trouwt, woont hij "onder de jurisdictie van Haarlem". Hier gaat de familie De Vries-Vernooys dan ook wonen en hier worden hun kinderen geboren en gedoopt:

 1. Gerrit, ged. 18.2.1795.
 2. Pieter, ged. 14.11.1796.
 3. Alida, ged. 19.9.1799.
 4. Cornelis, ged. 12.1.1802.

Kort na de geboorte van het jongste kind verhuist het gezin naar Amsterdam, waar Dirk de Vries 27.3.1804 is overleden. Zij woonden in De Jordaan, in de Houttuinen, bij 't Teerplein 133[4] en Dirk is begraven op het Karthuizer kerkhof dat zich toen in dit stadsdeel bevond. Sindsdien is het een klein pleintje.

Alida blijft in Amsterdam en woont bij haar overlijden 3.1.1834 in de 2e Lindendwarsstraat. De aangifte van haar overlijden wordt gedaan door haar zoon Gerrit en haar broer Johannus Vernooys, timmerman.

Alleen van haar eerste kind Gerrit zijn ons gegevens bekend.

6. Wijntie

Wijntie, ged. Spaarndam 17.9.1766, ov. ald. 14.2.1827, tr. ald. 29.6.1794 Abraham Kalkhoven uit Haarlem, ov. Spaarndam 3.9.1808 (aangifte datum).

8. Willem

Willem, ged. 20.4.1769, ov. Spaarndam 1804, tr. Spaarndam 2.5.1796 Margaretha Schouten.

Noten
[1]  ORA 30-6, pag. 164.
[2]  ORA 30-6, pag. 164.
[3]  Recht A 26.4.
[4]  Begraafboek Karthuizer kerkhof.